Thông tin thanh toán

1. Vietcombank
– Chủ tài khoản: Trần Thị Thu Hiền 
– Số tài khoản: 06210 0042 0741
– Chi nhánh: Phan Thiết

2. SCB Saigonbank
– Chủ tài khoản: Trương Tuấn Anh
– Số tài khoản: 10901 091426 60001
– Chi nhánh: Phan Thiết